Professionaliseren, kennis verzamelen, leren, uitwisselen, de juiste methodiek vinden…
Bent u ook soms het Noorden kwijt?
Gebruik dan Expertisepunt: het kompas van de sociale economieondernemer.

Se former, trouver des outils adéquats, professionnaliser la gestion de votre entreprise...
Vous êtes parfois perdus?
Bienvenue sur le site de Point expertisES.


              

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid
en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.